Whitecap s. r. o.

Parková 489/22
95617 Solčany
IČO 51649080
IČ DPH SK2120735144
DIČ 2120735144

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 45444/N

Tel: +421 940 877 997

Email: shop@whitecap-kiteboarding.com